Z nového čísla

KategorieZde naleznete některé z článků z posledního čísla Bio. Z této stránky se pak články překlopí do rubriky Starší články. Tam naleznete vybrané texty od roku 2005 - rozkliknete příslušný rok a můžete vybírat. Bohužel, pro chybu zde chybí rok 2023. Vyšlo jedno číslo Bio a 6 čísel Zpravodajů.
Název
A–>Z Z–>A
Autor
A–>Z Z–>A
Rok⁄č.
A–>Z Z–>A
Kategorie
A–>Z Z–>A
Obsah
A–>Z Z–>A
Bio v roce 2023 Redakce Bio 2024/01 všechny Zprávy roku 2023 - oceněná ekofarma roku - Fryzelkovi.
Zpravodaj biodiverzity a uchování starých odrůd Dostálek Petr 2024/01 biodiverzita První číslo Zpravodaje tohoto roku vyjde do 10.2.24. Objednat předplatné můžete na bio.noviny@tiscali.cz a zaplatiti 250 Kč na č. ú. 2319256023/0800.