RedakceKontakt:

Vydavatelka a šéfredaktorka:
PhDr. Miroslava Vohralíková
vh press
Jungmannova 1403
500 02 Hradec Králové 2
.
tel.: (+420) 608 476 828
e-mail: vhpress1 zav seznam.cz
IČ: 63235099, plátce DPH do 18.8.2017
OSVČ je vedena v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst. 2 ŽZ: Magistrát města Hradec Králové
REGISTROVÁNO do r. 2016 MK ČR E 11409

ISSN: 1805-3548-, od 2017 ISSN 2533-6673

INFORMACE
Časopis založil Miloslav Vohralík (20. 4. 1952 - 5. 8. 2003) v roce 1997 po předchozím šéfredaktorování listu BIONOVINY (vydávalo Zemědělské vydavatelství v Praze).
Bio vycházelo na novinovém papíru. Od roku 2007 je tištěné na hlazeném papíru.
Časopis vycházel každý měsíc na 24 plnobarevných stranách, rozměr zrcadla 18x24 cm, formát 20x28 cm (A4), ofsetový tisk.
Od roku 2017, tedy od 21. ročníku, vychází v elektronické podobě - v pdf..
DISTRIBUCE:
Rozšiřováno redakcí časopisu po celé ČR a SR
  • individuálně na e-mailové adresy předplatitelů
  • Dříve i do prodejen zdravé výživy a bioobchodů, které si Bio objednaly.
  • Časopis je posílán rovněž do všech krajských či vědeckých (univerzitních) knihoven a do České národní knihovny v Klementinu v Praze.
    DISTRIBUCE tištěného média na Slovensku skončila.
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
Od roku 2017 jen v pdf podobě, celý rok za 200 Kč. Od roku 2018 dvouměsíčník – 6 čísel ročně – včetně ZPRAVODAJE BIODIVERZITY A UCHOVÁNÍ STARÝCH ODRŮD.
Sazba a DTP: vh press Hradec Králové
REDAKCE:
PhDr. Miroslava Vohralíková - šéfredaktorka
REDAKČNÍ RADA:
Ing. Jiří Urban, Ing. Radomil Hradil, Ing. Petr Dostálek, Pavla Momčilová
NOVÉ LOGO:
návrh Mgr. František Juračka
volba barev Ing. Libuše Šlapáková

Kratší náměty a dotazy zašlete na e-mail redakce – bio.noviny zavinac tiscali.cz.

Časopis vycházel díky laskavé podpoře čtenářů a prodejen zdravé výživy. Nezanedbatelná byla a je spolupráce s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců Šumperk, ekozemědělci tvoří čtenářský kmen. Časopis formou inzerce podpořily masivně obchodní společnosti PRO-BIO Staré Město p. Sn. a Sonnentor Čejkovice. Další inzerenti a spolupracovníci, autoři jsou srdečně vítáni.

PŘÍSPĚVKY posílejte na adresu redakce do 15. dne v měsíci. Časopis vycházel každý měsíc (kromě srpna) do prosince 2017. Od roku 2018 vychází jako dvouměsíčník v pdf (16 stran) se ZPRAVODAJEM BIODIVERZITY A UCHOVÁNÍ ODRŮD (14 stran).

ZDRAVÁ PŘÍRODA – ZDRAVÉ POTRAVINY – ZDRAVÝ ČLOVĚK

We are editing BIO, a monthly magazine for sustainable living, based in 1996 year.

The magazine has acquired thousands of supporters – people interested in healthy lifestyle, organic products, natural remedies and therapies, people interested in protecting the environment, in the questions of biodiversity, in philosophical questions regarding the environment etc. Organic farmers, health food stores, libraries, environment protection groups but also research institutes, environment departments, departments at the Ministry for Agriculture and Environment Protection and other agricultural and food procession companies do order our magazine. People, both in the countryside and in the cities and mainly women, who prefer healthy food and products based on natural sources without negative effects on the environment and human health, pre-pay and read our magazine.

Does your produce or service support further development of the relationship between human beings, their health and the environment? Are you searching for a cheap and efficient advertisement of those? If your answer is yes, then we are here for you as well.

We do believe that you will be able to chose from our range of formats and prices of advertisement in BIO and pick the one that will suit you the best. Thus you will have an excellent opportunity to address the customers, who do appreciate the quality of your produce. We offer great discounts when you advertise in BIO repeatedly. Usually an article or an interview supports the advertisement.

We are looking forward to a mutually fruitful co-operation.

The editor-in-chief

PhDr. Miroslava Vohralíková