typ A typ B typ B1 typ C,C1,D

Podmínky inzerce v BioInzerce na webu BIO = ZDARMA!

Nabízíme možnost inzerovat Váš výrobek, prodejnu nebo ekofarmu na této webové stránce. za měsíc včetně DPH.

Plošná inzerce v elektronickém ZPRAVODAJI BIODIVERZITY a BIO (občasník) v pdf

Cena za cm2 je 100 Kč dle uvedené tabulky - jsme neplátci DPH.

Dohoda o slevě je možná.

Typ Rozměry mm Počet uveřejnění/cena Kč

šířka výška 1 × 3 × 6 × 12 ×
A 180 260 4000 10000 20000 0
B 180 130 2500 6000 10000 0
B1 93 260 2500 6000 10000 0
C 93 130 2000 5000 8000 0
C1 180 63 1000 4500 5000 0
D 93 63 500 1200 2500 0Reklamní textový článek jen za 50 % ceny plošné inzerce!

Slevy se nezdvojují, dohoda ceny možná. Grafické zpracování (logo, foto apod.) zdarma. Formát inzerátu 190 x 270 mm v elektronickém médiu. Při opakované inzerci, nabízíme výměnu textu. Objednávky do 10. dne v měsíci. Podklady nejpozději do 20. dne v měsíci, nejlépe jako foto: 300 dpi v reálné velikosti (eps případně jpg a pdf), rastr: 175. Platba fakturou po otištění.
Vizitka prodejny zveřejněny v na str. 22 v mapě bioprodejen.

Využijte možnosti on-line inzerce na webu.

Zde si můžete stáhnout tiskopis pro objednávku plošné inzerce ve formátu PDF.Inzerováním podpoříte vycházení časopisu!

Objednávky pro příští číslo zašlete vždy do 10. dne v měsíci na adresu redakce.

časopis je distribuován nejpozději do 6. dne v měsíci.

Čtvercový
banner
nad menuInzerce na webu BIO

Nabízíme možnost inzerovat Váš výrobek, prodejnu nebo ekofarmu na této webové stránce. Zaváděcí cena banneru obdélníkového 620 × 200 px) 1500 Kčza měsíc s DPH.

Inzertní křížovka o ceny

Nabízíme možnost inzerovat Váš výrobek, prodejnu nebo služby či zemědělskou činnost formou křížovky. Oblíbená je všemi čtenáři Bio. Pro tři vylosované správné luštitele dodáte výrobky podle uvážení a cena půlstránkové křížovky doplněné PR článkem je. 1000 Kč
Řádková inzerce

Přijímáme inzeráty v rozsahu do tří řádků (180 znaků), a to soukromé za 100 Kč, anebo firemní za 300 Kč. Text inzerátu můžete zadat vyplněním tohoto formuláře nebo zaslat na adresu redakce e-mailem: vhpress1... seznam.cz, poštou, faxem nebo zatelefonovat na tel.: 608 476 828.
Zaplatit můžete poštovní složenkou typu C na tutéž adresu nebo na účet – číslo účtu a Váš variabilní symbol pro platbu Vám sdělíme spolu s potvrzením Vaší objednávky.
Inzerát typu prodám, koupím, výměna, seznámení bude uveřejněn v nejbližším čísle časopisu.
Odpovědi na inzeráty se značkou posílejte do redakce (ve dvojí obálce s nadepsanou značkou inzerátu).